Ere-lid Sjra Frencken overleden

Ons ere-lid Sjra Frencken is niet meer. Vanaf de oprichting van de Philharmonie Maasniel in november 1947 was Sjra lid.
Zijn trouw aan de vereniging en zijn liefde voor zijn instrument zijn voor ons altijd een voorbeeld geweest. Sjra, bedankt voor je steun. Rust zacht.

Wij wensen Alda, Roger en Laurens heel veel sterkte met het verwerken van het verlies.

Bestuur, dirigent, leden en ere-leden van de Philharmonie Maasniel.